XXIII. kerületi általános iskolák

 

Soroksári állami iskolák:


Páneurópa Általános Iskola Páneurópa Általános Iskola
Igazgató: Gyurnik Judit
Cím: 1238 Budapest, Táncsics Mihály u. 25-33.
Elérhetőségek: +36-1-287-1737, panisk8@gmail.com
Weboldal: http://www.paneuropa.sulinet.hu/
Megközelíthetőség: ingyen parkolás, 66-os, 135-ös, 166-os busz (Tárcsás utca)
Bemutatkozás: Iskolánk 8 osztályos általános iskola Budapest legfiatalabb kerületében Soroksáron (XXIII. kerületben) található. Ez a kerület régen sváb település volt. Ez is indokolja intézményünk arculatát – német nemzetiségi nyelv- és emelt szintű német nyelvoktatás – zajlik falaink közt. Aki nem ilyen típusú osztályba jár az választhat a német vagy angol nyelv közül. Tagozatainkon szakképzett tanítók és tanárok tanítanak. Az idegen nyelvek oktatására nyelvi labor áll rendelkezésünkre. Fontosnak tartjuk az informatikai alapismeretek elsajátítását, ezért 4. osztálytól csoportbontásban tanítjuk e tárgyat. Két számítástechnika tantermünk van, melyek közül az egyik Internet hozzáféréssel rendelkezik. Az Internetet gyermekeink és pedagógusaink délutánonként szabadon használhatják. A természettudományok elsajátításához – a szaktanárokon kívül – természettudományi előadó áll rendelkezésünkre. Ezt jelenleg is fejlesztjük. Az egészséges test fejlesztése érdekében iskolánkban heti három testnevelés óra van. Ezen kívül több tömegsport foglalkozás is van hetente tanulóink számára. Intézményünkben diáksportkör is működik.

Mikszáth Kálmán Általános Iskola Mikszáth Kálmán Általános Iskola
Igazgató: Szabóné Makra Ágnes
Cím: 1239 Budapest, Sodronyos u. 28.
Telefonszámok: +36-1-286-0112, +36-30-983-3291, titkarsag@mikszath-bp.sulinet.hu
Weboldal: http://www.mikszath-bp.sulinet.hu
Megközelíthetőség: ingyen parkolás, Ráckevei HÉV (Szent István utca), 135-ös busz (Szent István utca – Grassalkovich út), 66-os, 66E busz (Szalma utca – Hunyadi utca)
Bemutatkozás: Iskolánk célja a gyermek teljes személyiségének oktatása és nevelése az emberi méltóság tiszteletben tartásával, hogy a nálunk szerzett tudással, fegyelemmel, következetességgel, kreativitással, becsületes és kitartó munkavégzéssel képes legyen az egyéni boldogulásra. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam Önöknek iskolánkat: Iskolánk jó adottságokkal rendelkezik. Nagy sportudvarunk, játszóterünk és kertünk van, mely sok lehetőséget biztosít a szabadidő hasznos eltölté-sére. Az Önkormányzat a közeljövőben tervezi az iskola felújítását. Az épület felújítása, úgy gondolom, megfelelő körülményeket fog teremteni a színvonalas oktatáshoz. Mit kínálunk?
– egy szép, tiszta, világos épületet;
– családias légkört, személyes kapcsolatot, nagyobb odafigyelést, több törődést;
– gyermekszerető nevelőket;
– nyolc évfolyamos oktatást (1-8-ig);
– olyan pedagógiai programot, amely értékekre épül, s menteni, erősíteni próbálja azt, ami a mai rohanó korunkban veszendőben van;
– a hagyományok megismerését;
– igény szerint napközit, étkezést;
– felkínáljuk azt is, hogy a szülők igényét, kérését meghallgatva együtt alakítjuk iskolánk arculatát.

Török Flóris Általános Iskola Török Flóris Általános Iskola
Igazgató: Kocsis Gyula István
Cím: 1237 Budapest, Dinnyehegyi köz 2.
Elérhetőségek: +36-1-283-0397, tfai23bp@gmail.com
Weboldal: http://www.tfai-bp23.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 35-ös, 123-as, 123A, 135-ös busz (Dinnyehegyi út)
Bemutatkozás: Emelt szintű angol nyelv oktatása – Az iskola az angol nyelv oktatását első osztályban kezdi el, majd 2. osztályban folytatja heti 1 órában. A nyelvvel való ismerkedés ezeken az évfolyamokon játékos formában zajlik. 3. osztályban kezdődik a „komolyabb” nyelvtanulás, heti 2 órában. A tanulók értékelése szöveges formában történik a 2. évfolyam fél évéig, utána érdemjegyet kapnak. Akik kiváló vagy jól megfelelt értékelést, illetve 4. év végén négyes, ötös osztályzatot kapnak, 5. osztálytól emelt szinten, heti öt órában tanulják a nyelvet. A többiek is tehetnek szintfelmérő vizsgát. Évfolyamonként 2 emelt szintű angol nyelvet tanuló osztályunk van, míg a 3. osztály környezetvédelmi profillal működik. Ebben az osztályban heti 3 órás angol nyelv oktatás folyik. Elsőtől nyolcadikig a 20 fő feletti osztályokban 2 csoportban tanítják a nyelvet tanáraink. ECDL – informatika:
Iskolánkban bontott csoportban, két korszerűen felszerelt tanteremben oktatjuk az informatika tárgyat. A 7-8. osztályos, tehetséges, informatikát kedvelő tanulóink órakeretben és szakkörön ECDL START vizsgaanyagot sajátítanak el, és ECDL START vizsgát tehetnek. A legtehetségesebb tanulók 2 év alatt eljuthatnak az ECDL STANDARD (7 modulos) bizonyítványig, mert 2001-től iskolánkban ECDL vizsgaközpont működik, amit a Neumann Számítástechnikai Társaság külön dicséretben részesített kiváló eredményeiért.

Grassalkovich Antal Általános Iskola Grassalkovich Antal Általános Iskola
Igazgató: Kreisz Erzsébet
Cím: 1239 Budapest, Hősök tere 18-20.
Elérhetőségek: +36-1-283-0811, grassi93@gmail.com
Weboldal: http://www.gaai.sulinet.hu
Megközelíthetőség: ingyen parkolás, Ráckevei HÉV, 66-os, 66E busz (Soroksár, Hősök tere)
Bemutatkozás: Az iskola alaptevékenysége: általános iskolai oktatás: német nemzetiségi kétnyelvű, német nemzetiségi nyelvoktató, emelt óraszámú énekoktatás, napközis tevékenység, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés. Alsóban: “a” emelt óraszámú ének-zenei osztály, “b”, “c” német-nemzetiségi kéttannyelvű osztályok. Felsőben: “a” emelt óraszámú ének-zenei osztály, “b” német nemzetiségi kéttannyelvű, “c” német nemzetiségi nyelvoktató.

Fekete István Általános Iskola
Igazgató: Horváth László Istvánné
Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22.
Elérhetőségek: +36-1-283-1382, fiai@fekete-bpny.sulinet.hu
Weboldal: http://www.feketei.hu/joomla16/index.php
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 52-es villamos (Ábrahám Géza utca), 36-os, 135-ös busz (Szent László utca)

 

Információforrás: Az intézmények weboldalai

Képek forrása: Google Maps