XX. kerületi általános iskolák

 

Pesterzsébeti állami iskolák:


Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébet Pedagógiai Intézet Ady Endre Általános Iskola és Pesterzsébet Pedagógiai Intézet                                                                               
Igazgató: Sikéné Pfeiffer Éva
Intézetvezető: Dr. Nagyné Koczog Tünde
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre utca 98.
Elérhetőségek: +36-1-421-5060, +36-1-284-6490, adyaltisk@freemail.hu
Weboldal: http://www.adyaltisk.hu; http://www.pepint.hu
Megközelíthetőség: ingyen parkolás,

Gyulai István Általános Iskola Gyulai István Általános Iskola
Igazgató: Lernyei Ákos
Cím: 1205 Budapest, Mártírok útja 205.
Telefonszámok: +36-1-285-4248, +36-1-285-42-46 (igazgató), +36-1-421-54-20 (igazgatóhelyettes)
E-mail címek: info@gyulaisuli.hu, igazgato@gyulaisuli.hu, felsos.igh@gyulaisuli.hu, alsos.igh@gyulaisuli.hu
Weboldal: http://www.stromfeld.hu, http://www.gyulaisuli.hu
Megközelíthetőség: ingyen parkolás, 99-es, 123-as, 123A busz (Mártírok útja – Temesvár utca)

Lajtha utcai tagóvoda Hajós Alfréd Általános Iskola
Igazgató: Őrfi Krisztina
Cím: 1203 Budapest, Lajtha László utca 5-7.
Elérhetőségek: +36-1-284-4866, +36-1-421-5167 (fax), trabi@irj.hu
Weboldal: http://www.pesterzsebetihajos.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 23-as, 35-ös, 36-os, 66E, 119-es, 148-as, 151-es, 166-os busz (Pesterzsébet, Baross utca)
Bemutatkozás: Az iskola 1982. szeptemberében mint testnevelés tagozatos iskola nyitotta meg kapuját 530 tanulóval és 53 pedagógus státusszal. Néhány év alatt majd 1100 fő tanuló lett. Az 1999/2000. tanévben 442 fő, a 2003/2004. tanévben 418 fő volt a tanulólétszám. 19 tanulócsoporttal, alsó tagozaton 5 iskolaotthonos és 5 napközi otthonos osztállyal, felső tagozaton az osztályok mellett 1 napközis csoporttal és 1 tanulószobával működik az intézmény.

József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola
Igazgató: Krén Józsefné
Cím: 1201 Budapest, Attila utca 25-27.
Elérhetőségek: +36-1-283-0760, jozsef20@t-online.hu
Weboldal: http://www.jozsef20.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 151-es busz (Attila utca), 36-os busz (Nagysándor József utca)

Lázár Vilmos Általános Iskola Lázár Vilmos Általános Iskola
Igazgató: Mezei József
Cím: 1202 Budapest, Lázár utca 20.
Elérhetőségek: +36-1-283-0930, +36-1-421-0413 (igazgató), +36-1-286-0674 (igazgató), lazariroda@gmail.com, lazarigazgato@mail.datanet.hu
Weboldal: http://www.lazarsuli.hu
Megközelíthetőség: ingyen parkolás, 51-es, 52-es villamos (Pesterzsébet, Szabótelep), 23-as busz (Kiss Ernő utca – Mézes utca), 123-as, 123A busz (Mézes utca), 151-es busz (Lázár utca)
Bemutatkozás:Az iskola 1917-ben épült. Az 1992/93-as tanévben teljesen felújították, korszerűsítették és bővítették. Tanulóik jó körülmények között tudnak foglalkozni a tananyaggal.
Az anyanyelvet 1-8. évfolyamban valamennyi osztályban a nyelvi-, irodalmi és kommunikációs (NYIK, Zsolnai program szerint tanítják. Eredményességét
több, mint 20 éves tapasztalat igazolja. A német nyelv és az informatika oktatását 4. osztályban kezdik. 5. osztálytól tanulóik bontott csoportban tanulják az idegen nyelvet és a 4. osztálytól az informatikát. Korszerű számítógépes laboratóriumok vannak, minden gyermek külön gépen dolgozik. Emeltszintű oktatás ének-zenéből van. A több évtizedes múltra visszatekintő népszerű tagozat kiemelkedő rendezvényei minden évben a Karácsonyi Koncert és az Évzáró Hangverseny. Hagyományos rendezvényük a Lázár Napok keretében a Műsoros délutánunk, amelyet telt ház előtt, a Csiliben szoktak megtartani.
Két első osztályt indítanak. Egyiket napközis rendszerben, emelt szintű ének-zene oktatással, a másikat iskolaotthonos formában szervezzük.


Tátra téri Általános Iskola Tátra téri Általános Iskola
Igazgató: Forgács Anna
Cím: 1205 Budapest, Tátra tér 1.
Elérhetőségek: +36-1-289-0686, +36-1-285-3046 (igazgató), tatrater@freemail.hu
Weboldal: http://www.tatrater.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 23-as, 23E, 66-os, 148-as busz (Tátra tér)
Bemutatkozás: Az iskola 1959/60-as tanévben kezdte meg működését 12 osztályteremmel, 1 előadóteremmel, tornateremmel. Építésében a kerület lakosai, sőt a kerület gimnáziumának tanulói is aktívan vettek részt. 12 évfolyamos iskolának tervezték, így még gimnáziumi osztály is működött itt a kezdeti években. Aztán a gimnazisták átkerültek a Kossuth gimnáziumba, ez az iskola az általános iskolásoké lett.
Kezdettől fogva kevés volt a terem, ezért egészen 1984-ig két műszakban folyt a tanítás itt is, mint sok más kerületi iskolában. A három párhuzamos osztályból az egyik testnevelés tagozatos volt. A sportegyesületek elszegényedése és az egyműszakosságra való áttérés és a közbeni csökkenő létszám miatt a sportágazatot megszüntették. Az utolsó sporttagozatos osztály 1988-ban volt nyolcadikos. Arculatot váltottak, és kb. 10 évig tehetség szerint bontott osztályokat indítottak. Ezek kis létszámú, fejlesztőõ osztályok voltak a különleges foglalkozást igénylőknek, ill. tehetséggondozók az átlagnál jobbaknak. Mindkét nevelési forma eredményesen működött, de a tanulók összetételének változása miatt a kilencvenes években újra a vegyes osztályok szervezésére tértek át.
Jelenleg évfolyamonként két osztállyal működnek. Az 1999/2000-es tanévben, alapításuk 40. évfordulója alkalmából hivatalosan is felvették a Tátra Téri Általános Iskola nevet, s így maradtak akik voltak: Tátrások.
Fontosnak tartják hagyományaik ápolását – ezt már névadásuk is jelezte – büszkék a Tátrás eredményekre.
Tanítványaik számára évek óta szerveznek színjátszó szakkört, nagysikerűek a Tátra-gálák, ahol bemutatkoznak tehetséges diákjaik (vers- és prózamondás, színjátszás, ének és tánc kategóriában).
Minden évben nagy érdeklődésre tartanak számot osztályaik bemutatói és a farsang megünneplése is, akár a havonta megtartott kézműves péntek délután. Németet és angolt is tanítanak. A 2007/2008-as tanévtől felmenő rendszerben emelt óraszámban is oktatják az angol nyelvet. Negyediktől nívócsoportos oktatással kezdődik a kötelező nyelvoktatás. A kerületi nyelvi versenyeken rendszeresen dobogós helyezéseket érnek el tanulóik.
Hasonlóan sikeres számítógépes oktatásuk is. A szaktanteremben kis csoportokban folyik a számítástechnika oktatása, s délutáni szakkörökön is telt ház van. Sok itt a délutáni program is. Rajz-, kézműves-, dráma és karateszakkör, hittan, szolfézs – amit a zeneiskola tanárai tartanak – tömegsport kicsiknek és nagyoknak. Bérletet is vesznek a Csili színházi előadásaira tanulóiknak s az iskolai Állatkert belépőkkel minden osztály, évente többször is ellátogathat a Városligetbe.
Arra a legbüszkébbek, hogy rohanó, ellélektelenedett életünkben meg tudják tartani az iskola családias, kellemes légkörét. Tanulóik otthon érzik magukat, s minden pedagógus ismer minden gyereket.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Logopédiai Intézet
Igazgató: Loncsák Judit
Cím: 1201 Budapest, Vörösmarty utca 128.
Elérhetőségek: +36-1-284-4323, vm128@freemail.hu; vm128.igazgato@freemail.hu
Weboldal: http://www.vm128.freeweb.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 52-es villamos, 36-os busz (Akácfa utca)
Bemutatkozás: Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljait az általános emberi és nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetése, elfogadtatása és átadása határozza meg. Pedagógiai munkájuk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóik elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat.

Zrinyi Miklós Általános Iskola Zrínyi Miklós Általános Iskola
Igazgató: Fehér András
Cím: 1205 Budapest, Mártírok útja 47.
Elérhetőségek: +36-1-285-0572, titkarsag@zrinyim-bpma.sulinet.hu
Weboldal: http://www.zmai.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 66-os, 123-as, 123A, 148-as busz (Szigligeti utca)

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Nagy László Általános Iskola és Gimnázium
Igazgató: Hollóné Kovács Éva
Cím: 1203 Budapest, János utca 4.
Elérhetőségek: +36-1-284-6400 (porta), +36-1-284-6402 (tanári), +36-1-284-3619 (fax), nlgbp20@nlgbp.hu
Weboldal: http://www.nagylaszlogimnazium.net/
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, Ráckevei HÉV (Pesterzsébet felső), 52-es villamos (János tér), 3-as villamos (Gubacsi út), 23-as, 23A, 35-ös, 66-os, 66E, 119-es, 148-as, 151-es, 166-os busz (Baross utca, Pesterzsébet városközpont)
Bemutatkozás: http://www.nagylaszlogimnazium.net/iskolankrol/altalanos-iskola/

Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium Budapesti Montessori Általános Iskola és Gimnázium (alapíványi)
Igazgató: Juhász Edit
Cím: 1203 Budapest, Kálmán utca 15.
Elérhetőségek: +36-1-261-0951, titkarsag@montessori-bp.hu
Weboldal: http://www.montessori-bp.hu
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 51-es, 52-es villamos (Thököly utca)

További intézmények:


Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI
Igazgató: Csécsi Barnabás Sándor
Cím: 1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 22.
Elérhetőségek: +36-1-283-0377, speceds@t-online.hu
Weboldal: http://www.fovarosi-benedek.hu/
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 52-es villamos, 35-ös busz (Wesselényi utca)
Bemutatkozás: A “BENEDEK” (röviden mi így nevezzük magunkat) évtizedek óta azoknak a szülőknek és gyerekeknek a partnerek, akikre több időt és energiát kell fordítani.
Korunkban számos fogyatékosságot különböztetünk meg, az enyhe fokútól a halmozott sérültségig. Egyes fogyatékosságok észre sem vehetők, csak hosszabb idő után. Éppen ezért most, amikor az Oktatási Minisztérium az integráció mellett döntve a szülőkre bízza a döntést, hogy gyermeküket milyen oktatási intézménybe adják, különösen fontos, hogy feltegyük magunknak azt a kérdést: “Mi a legjobb a felnövő gyermek számára?”
A sérült gyermekek a mi intézményünkhöz hasonló körülmények között képesekké válhatnak arra, hogy értékes, szakmájukban dolgozó felnőttként éljék az életüket.
Hogy ne szoruljanak rá életük végéig a teljeskörű ellátásra.
Hogy büszkék lehessenek saját magukra és eredményeikre.
Nap, mint nap félszáz szakember azért küzd a “BENEDEK” falain belül, hogy a rájuk bízott csetlő-botló gyerekekből életrevaló fiatalokat és felkészült felnőtteket neveljenek.
Segítünk a szülőknek és a pedagógus kollégáknak is, hogy képesek legyenek a feladataikat úgy ellátni, hogy a rájuk bízott életeket megfelelő irányba tudják terelni.

Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Iskola Lajtha László Alapfokú Művészetoktatási Iskola
Igazgató: Vicziánné Simándi Éva
Cím: 1204 Budapest, Ady Endre utca 98.
Elérhetőségek: +36-1-285-3420, lajthazene@mail.datanet.hu
Weboldal: http://www.lajthaamipesterzsebet.hu/
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, 51-es, 52-es villamos (Kossuth Lajos utca), 23-as, 23E, 35-ös, 66-os, 148-as, 166-os busz (Ady Endre utca)
Bemutatkozás:

A 2004/2005-ös tanévtől az alábbi tanszakok működnek intézményünkben:
Zongora, szintetizátor, hegedű, mélyhegedű cselló, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, tenorkürt, harsona, kürt, tuba, ütő, gitár, cimbalom, magánének, kamarazene, kórus, zenekar, improvizáció jazz-zongora, elméleti tárgyak, népi hangszerek: citera, furulya, népi ének. Képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat, tűzzománc, textil-szak.
Szűkebb kerületükben állandó kapcsolatban állnak az általános iskolákkal, óvodákkal, a különböző intézményekkel, növendékeik is, tanáraik is rendszeresen szerepelnek a különböző rendezvényeken. Növendékeik fővárosi, országos és külföldi fellépésekkel gazdagították intézményük hírnevét. Küldetésük: “Továbbra is minden erőnkkel azon fogunk munkálkodni – mint ahogyan eddig is tettük – hogy a hagyományokra épülve, mind szélesebb rétegekhez juttassuk el a zene szeretetét, emelve kerületünk szellemi – kulturális életét.”

Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Német Nemzetiségi Gimnázium
Igazgató: Tápai Ildikó
Cím: 1203 Budapest, Serény utca 1.
Elérhetőségek: +36-1-283-0222, titkarsag@dng-bp.hu
Weboldal: http://www.dng-bp.hu/
Megközelíthetőség: ingyenes parkolás, Ráckevei HÉV (Pesterzsébet felső), 23-as, 35-ös, 36-os, 66E, 119-es, 148-as, 151-es busz (Pesterzsébet, Baross utca), 66-os, 166-os busz (Csepeli átjáró)

 

Információforrás: Az intézmények weboldalai

Képek forrása: Google Maps